banner-418

Tư vấn giải pháp CNTT
Tích hợp phần mềm
Thi công hệ thống CNTT
Dịch vụ IT & Quản trị hệ thống

Dịch vụ của MACSERVICE

Giải pháp hạ tầng mạng tổng thể

Đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng, tính bảo mật, tính dự phòng.

Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Đảm bảo xây dựng một môi trường Trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp

Giải pháp Ảo hóa

Sử dụng tài nguyên điện toán từ các máy chủ kết hợp với công nghệ ảo hóa để tạo ra hệ thống các máy trạm

Giải pháp bảo mật

Bảo vệ các dữ liệu, thông tin và hệ thống của doanh nghiệp an toàn trước các truy cập trái phép từ bên ngoài lẫn bên trong doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý dịch vụ CNTT

Quản lý Dịch vụ CNTT gồm các quy trình tự động quản lý các tiến trình công việc, từ dịch vụ hỗ trợ người dùng đến phân phối dịch vụ tới khách hàng.

Tích hợp phần mềm

Cung cấp các dịch vụ triển khai các phần mềm thương mại của các hãng CNTT hàng đầu thế giới.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Duy trì hoạt động hệ thống CNTT liên tục, hiệu quả, Khai thác nguồn lực CNTT một cách tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phụ trợ hạ tầng trung tâm dữ liệu

Di chuyển hạ tầng, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Chuyên viên tư vấn, quản trị dự án và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Macservice hợp tác chặt chẽ với các nhà cung hàng đầu thế giới như Cisco, Acer, Oracle, IBM, Microsoft, Liebert, Stulz…