Dự án hạ tầng mạng LAN, WAN đã thực hiện

cho thuê hệ thống wifi

Cho thuê hệ thống wifi 

Dịch vụ cho thuê hệ thống Wifi đem đến sự thuận tiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về việc kết nối mạng Internet mọi nơi. Hiện nay các hệ thống wifi cũng đã được lắp đặt và thiết lập để đem đến những giải pháp wifi tốt nhất cho các tổ chức doanh nghiệp. Do tính đặc thù riêng của các hệ thống wifi nên không phải doanh nghiệp hay đơn vị nào có thể trang [...]