Dịch vụ quản lý máy chủ – Các doanh nghiệp có nhu cầu về lưu trữ thông tin một cách thông minh, các giải pháp quản lý hạ tầng máy chủ sao lưu, phục hồi và lưu trữ để doanh nghiệp có thể quản lý hạ tầng thông tin tốt hơn, trong lúc vẫn kiểm soát được chi phí ở mức thấp. Khi hệ thống thông tin của doanh nghiệp phát triển, việc tăng máy chủ và hệ điều hành là vấn đề không thể tránh khỏi, các địa điểm để Lắp đặt hạ tầng máy chủ có thể tại văn phòng doanh nghiệp hoặc đặt tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, do đó dịch vụ quản lý máy chủ và lưu trữ từ xa là rất cần thiết.

Dịch vụ này giúp quý khách hàng nâng cao hiệu quả và tính sẵn sang hệ thống và giảm thời gian chết bằng cách nhận diện những rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và giải quyết trước khi xảy ra.

Các dịch vụ quản lý hạ tầng máy chủ:

Dịch vụ Quản lý máy chủ

Dịch vụ được hỗ trợ cả ngày lẫn đêm bởi nhân viên kỹ thuật của chúng tôi. Với các công cụ giám lỗi và hiệu năng, khách hàng có thể yên tâm rằng ứng dụng quan trọng của các bạn được quản lý một cách chuyên nghiệp trong một môi trường bảo đảm.

Dịch vụ Quản lý Lưu trữ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tập hợp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ hạ tầng lưu trữ của doanh nghiệp. Với các dịch vụ, các công cụ và quy trình quản lý của chúng tôi đảm bảo tính sẵn sàng và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp.