Thi công hệ thống điện nhẹ trường mầm non Hoa Hồng

Hệ thống Âm thanh, CCTV, Server, Điện thoại – Trường mầm non Hoa Hồng

Thi công lắp đặt hệ thống điện , cctv tại trường mầm non hoa hồng

Dự án: Cung cấp thiết bị, Thi công lắp đặt

Khách hàng: Trường mầm non Hoa Hồng

Địa chỉ: Trường mầm non Hoa Hồng – Trần Tử Bình – Cầu giấy

Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV, Hệ thống mạng LAN, hệ thống Âm thanh, truyền hình

Giá trị hợp đồng: 1.657.000.000đ

Thời gian triển khai: Tháng 4- tháng 6 năm 2015